Khối 6_Ôn tập Hk2 năm 2017 - 2018

Các em vào đây ôn tập trắc nghiệm --> http://bit.ly/ontaphk2k6

Các em vào đây ôn tập thực hành 

Lưu ý: trong thư mục đã giải nén có 2 hình để chèn vào bài tập thực hành

Sửa lần cuối: Thứ hai, 16 Tháng tư 2018, 8:16 PM